Hjemmegruppen

Når barnet starter i Frit 16, tilknyttes det organisatorisk en af busgrupperne.

Hvis barnet er omkring tre år vil det i det daglige være i Hjemmegruppen, der er for de yngste børn i Frit 16.

Det at køre med bussen kræver en vis modenhed, renlighed og at være fri af middagssøvnen. Derfor er der mange faktorer der spiller ind, inden buslivet rigtig kan leves og udfolde sig for det enkelte barn.

Ligeledes er der et begrænset antal pladser i busserne, dette er også med til at sætte en grænse for hvor mange børn, der kører med i busserne. Generelt kan man sige, at det første halve års tid i børnehaven, er man tilknyttet hjemmegruppen.

Der er en pædagog og en medhjælper i gruppen. Som busserne beskæftiger vi os også med naturen i det daglige og året rundt. Vi er meget ude på vores legeplads eller går ture i de nærliggende grønne områder.

Som udgangspunkt er hjemmegruppen i børnehaven, men i perioder er der mulighed for, at en mindre gruppe af og til kan være med busserne ude. Dette vil der løbende blive informeret om.

Barnets opstart

Da størstedelen af børnene der starter i Frit 16, starter i hjemmegruppen lægger vi vægt på en god start i børnehaven både i forhold til barnet og dets behov, men også med vejledning og samtaler med forældrene. Det er ofte en stor omvæltning for børnene at komme fra en dagpleje/vuggestue til børnehave. Udover at børn og voksne er fremmede for barnet, er rutiner og måden at være sammen på også anderledes. Børnene skal forholde sig til hinanden og kunne indgå socialt i en større gruppe.

I hjemmegruppen er vi meget bevidst om disse forandringer i barnets hverdag, og vi støtter børnene i udviklingen fra at være lille og ny til at blive større og fortrolig med børnehaven. Samtidig med at barnet lærer en masse om os, skal vi også lære meget om barnet, og i hjemmegruppen lægger vi meget vægt på barnets individualitet.

I det daglige støtter vi barnets initiativer og udfordringer til sig selv f.eks. hvis et barn vil op i et træ, hjælper vi barnet til at mærke efter, hvad han tør og kan klare, vi vejleder til at se nye muligheder, istedet for blot at bære ham op.

I hjemmegruppen leges meget, nogle gange laves der rytmik, som er mere voksenstyret, andre gange leger børnene på eget initiativ. Det gør vi for, at barnet kan styrke sin sociale adfærd, læring og kompetencer.

Børn begynder først rigtigt begyndt deres sociale udvikling i treårsalderen. Som voksne vejleder og hjælper vi dem til at skabe og bevare nogle gode relationer og på lang sigt venskaber til hinanden. Ligeledes hjælper vi børnene til at løse deres konflikter, så det tilfredsstiller alle parter.